Имперо

Имперо е уеб-базирано ERP решение, създадено върху платформата Елементс. Цялостна разработка на "Ладжър", Имперо притежава характерната за ERP системите модулна структура, позволяваща внедряване в различни по размер и предмет на дейност организации.

"Ладжър" предоставя Имперо в два стандартни пакета: Имперо-Производство и Имперо-Търговия, съответно за организации с производствена и търговска насоченост.

"Ладжър" предлага също възможност за създаване на специализирано решение с Имперо, което излиза от рамките на посочените стандартни пакети и отговаря на клиентските изисквания и потребности.

Интегрируема с други софтуерни системи, Имперо създава възможност за по-ефикасен процес на работа, при който потребителят не е принуден да излиза от едната софтуерна система и да влиза в другата.

Имперо е гъвкаво и бързо за адаптиране ERP решение, затова оперативното време при неговото внедряване е значително по-малко в сравнение с това на другите ERP решения.

Закупувайки Имперо, организациите заплащат за броя юридически лица, ползватели на системата, а не за броя крайни потребители.


Подробна информация за Имперо и неговите функционалности ще намерите ТУК.

 
Уеб сайт, SEO от Калипърс